εταιρικό προφίλ

Η ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 2009 με έδρα την Κάρυστο, έχοντας ως στόχο να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα της εξόρυξης, κατεργασίας και διάθεσης αδρανών υλικών στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ευβοίας.

Η εταιρεία με τις συνεχιζόμενες επενδύσεις τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό έχει ήδη καταφέρει να εδραιωθεί στην αγορά και να αποτελεί τον βασικό προμηθευτή αδρανών υλικών πολλών επαγγελματιών του κλάδου στην Νότια Εύβοια.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2022